Živé webky

Zmluvné Podmienky

Zmluvné Podmienky

Posledne upravené: Apríl 1, 2021

Zmluvné Podmienky

Nižšie uvedené Všeobecné podmienky sú skrátenou verziou úplných Všeobecných podmienok, ktoré Vám dôrazne odporúčame si prečítať po kliknutí tu.

 1. www.chatrooms.budcams.com Neposiela nevyžiadané správy! Propagačné e-maily môžu byť zasielané ohľadom www.chatrooms.budcams.com alebo od partnerských stránok s možnosťou odhlásenia sa zo zasielania. Správy zasielané odberateľom sú transakčné alebo partnerské správy ako definuje zákon proti spamu z roku 2003.
 2. Na www.chatrooms.budcams.com je náš zákazník náš pán, ktorému ponúkame prístup k voľným aj plateným interaktívnym erotickým stránkam. Poskytovatelia erotických služieb (ASP) starší ako 18 rokov na nich predvádzajú živé show cez webovú kameru.
 3. www.chatrooms.budcams.com Vám vrele odporúča pozrieť sa na vynikajúci obsah a neprekonateľné ceny, vrátane kompenzácie kreditov, vrátenia peňazí a vrátane možností platby upravených pre každú službu a pre každú krajinu. Tieto informácie, objektívne uvedené v plnom znení Všeobecných podmienok, je možné ľahko nájsť na webových stránkach a pod nasledujúcimi kontaktmi: jwsbill.com alebo  help@jwsbill.com
 4. Služby chatroomsbudcams.com sú prístupné len osobám starším ako 18 (v niektorých oblastiach 21) rokov. Preto nie je pre mladistvých žiadny pornografický materiál ľahko dosiahnuteľný.
 5. Ako dospelá osoba prehlasujete, že máte neodnímateľné právo čítať a sledovať akýkoľvek obsah, ktorý považujete za vhodný. Okrem toho prehlasujete, že čítanie alebo sledovanie zábavne erotického obsahu stránok nijako neporušuje normy ani zákony Vášho susedstva, Vašej obce, Vášho mesta, Vášho kraja alebo Vašej krajiny.
 6. Zároveň prehlasujete, že máte bydlisko v krajine, ktorú ste pravdivo a správne uviedli vo formulári pri prihlasovaní na chatroomsbudcams.com a beriete na seba povinnosť bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, informovať o akejkoľvek zmene bydliska zaslaním e-mailu na help@jwsbill.com v súlade s ustanoveniami uvedenými v úplných Všeobecných podmienkach.
 7. Všetok obsah a materiál poskytovaný na www.chatrooms.budcams.com, vrátane okrem iného živého prenosu obrazu, obrázkov, grafiky, aplikácií a textov, bude používaný výhradne pre osobné potreby. Tento materiál bude vlastníctvom webu www.chatrooms.budcams.com a je chránený príslušnými zákonmi.
 8. Za žiadnych okolností nebude chatroomsbudcams.com ani žiadna zo spriaznených alebo prepojených spoločností niesť zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, mimoriadne, následné alebo sankčne nahradzované škody, ktoré by mohli vyplývať z uvedenia nepravdivých údajov, z jeho možných následkov, z porušovania práva užívateľov, porušovania úplného znení Všeobecných podmienok alebo zo zločinného konania.
 9. Odberatelia majú možnosť kedykoľvek zrušiť odoberanie, navštívením www.chatrooms.budcams.com Služby Zákazníkom alebo poslaním e-mailu na support@livecamhelp.com.

V prípade akéhokoľvek podvodného konania si www.chatrooms.budcams.com vyhradzuje právo použiť všetky dostupné informácie, ktoré má k dispozícii, v priebehu právneho postupu akéhokoľvek druhu, a to vrátane – bez nároku na úplnosť – histórie navštívených stránok, IP adries, e-mailových adries a všetkých ďalších sledovateľných činností.

V priebehu takýchto právnych postupov si LiveJasmin.com môže nájsť tretiu stranu ako profesionálneho vyšetrovateľa a poskytnúť mu určité údaje za účelom naplnenia federálneho práva, obhájenia svojich práv a zastúpenia záujmov svojich zákazníkov.

www.chatrooms.budcams.com zaručuje plnú spoluprácu právnym orgánom, ktoré vyšetrujú podvodné transakcie a ďalšie záležitosti, ktoré spadajú pod súdnu právomoc a rovnako reagujeme na súdne predvolania a príkazy.

Všimnite si prosím, že www.chatrooms.budcams.com použila všetky dostupné a legálne prostriedky na to, aby zabránila používateľom v sledovaní erotického obsahu bez ich vedomia. Je teda výhradne na Vašej zodpovednosti, aby ste si starostlivo prečítali plné znenie Všeobecných podmienok a porozumeli mu. Starostlivo som prečítal/a plné znenie Všeobecných podmienok, jasne som im porozumel/a a zo slobodnej vôle s nimi súhlasím.

Kúpiť Kredity tu

Prehlásenie o zhode s federálnym zákonom o vedení a uchovávaní dokladov 18 U.S.C. 2257

V súlade s federálnymi zákonmi o spravovaní a uchovávaní dokladov (známeho aj ako „18 U.S.C. 2257“) všetky osoby vystupujúce na našej doméne dosiahli v čase vytvorenia fotografií najmenej 18 rokov. Potvrdenie o veku všetkých vystupujúcich osôb eviduje z poverenia produkcie nižšie uvedený správca záznamov. Všetok obsah a obrazový materiál je plne v súlade s požiadavkami zákona 18 U.S.C. 2257 a s ním spojenými predpismi.

JWS Americas S.à r.l.

44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxemburské VeľkovojvodstvoAdministrátor databázy - help@jwsbill.com
 alebo 

JWS International S.à r.l.

44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxemburské VeľkovojvodstvoAdministrátor databázy - help@jwsbill.com

Prehlásenie o bezpečnom mládeži neprístupnom videochate

 1. Prehlásenie o zhode

  Ako platinový sponzorský člen asociácie webových stránok hájaci ochranu dieťaťa ASACP a člen organizácie RTA (organizácia „Určené pre dospelých“) a ICRA (asociácia hodnotiteľov obsahu internetu) sa www.chatrooms.budcams.com zaväzuje k ochrane neplnoletých jedincov.

  Na www.chatrooms.budcams.com máme zásadu NULOVEJ tolerancie vzhľadom k detskej pornografii. V prípade najmenšieho podozrenia okamžite a natrvalo rušíme dotyčný účet a kontaktujeme príslušné orgány.

  V súlade s federálnym zákonom o vedení a uchovávaní dokladov (známym tiež ako „18 U.S.C. 2257”) všetky osoby vystupujúce na našej doméne dovŕšili v dobe vyhotovenia snímok najmenej 18 rokov. Potvrdenie o veku všetkých vystupujúcich osôb eviduje správca našich záznamov.

  JWS Americas S.à r.l.

  44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxemburské Veľkovojvodstvohelp@jwsbill.com
   alebo 

  JWS International S.à r.l.

  44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxemburské Veľkovojvodstvohelp@jwsbill.com
 2. Naše zásady

  Všetok obsah (písaný aj vizuálny) súvisiaci s detskou pornografiou je na chatroomsbudcams.com ZAKÁZANÝ. Neprezentujeme dospelé modely ako deti; navyše vydávanie osôb mladších ako 18 rokov za dospelé je zakázané.

  chatroomsbudcams.com je plne v súlade s federálnym zákonom o vedení a uchovávaní dokladov (známym tiež ako „18 U.S.C. 2257”).

  www.chatrooms.budcams.com neobsahuje pornografické materiály ľahko získateľné maloletými.

  Osoby mladšie ako 18 rokov NEMÔŽU vystupovať na stránkach www.chatrooms.budcams.com a ani ich navštevovať.

 3. Ako www.chatrooms.budcams.com uplatňuje tieto pravidlá?

  Tím podpory chatroomsbudcams.com sleduje všetky obrazové prenosy dostupné na týchto stránkach 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Naše prísne pravidlá nariaďujú, aby sme okamžite a natrvalo zrušili účet účinkujúcich, ak porušujú naše zásady.

  Podľa našich pravidiel je zakázaný akýkoľvek explicitne erotický materiál vo Free chatu a vo všetkých obrazových materiáloch dostupných bežnej verejnosti. Porušenie tohto pravidla má za následok peňažnú pokutu alebo aj zrušenie účtu.

  Každý jednotlivo nahraný obrázok podlieha kontrole tímu správcov www.chatrooms.budcams.com; okrem toho zvláštny tím sleduje, či prihlásenie do chatu a všetky ďalšie písané materiály neporušujú naše zásady. Zakázaný obsah je okamžite odstránený!

 4. Prísne pravidlá v priebehu registrácie účinkujúcich!

  K registrácii účinkujúcich je potrebné splniť tieto tri hlavné podmienky:

  • Účinkujúci poskytne podpísanú zmluvu a zaručí pravosť osobných údajov a uvedeného veku.
  • Účinkujúci pošle naskenovanú kópiu svojho identifikačného preukazu s fotografiou.
  • Poskytne fotografiu účinkujúceho, na ktorej drží svoj identifikačný preukaz s fotografiou vedľa svojej tváre.

  Všetky údaje dôkladne kontroluje náš registračný tím. Vyhradzujeme si právo uplatniť okamžité a trvalé vylúčenie v prípade, že zvolený nick (prezývka) užívateľa je urážlivý alebo sa týka maloletých, a v prípade najmenšieho podozrenia na podvod.

 5. Zabezpečená registrácia člena

  Služby chatroomsbudcams.com sú dostupné iba osobám starším ako 18 rokov.

  Pre získanie členstva musí člen vlastniť platnú kreditnú kartu. V priebehu registrácie musí každý člen súhlasiť so všeobecným podmienkami našich stránok.

  Tím správcov www.chatrooms.budcams.com neustále sleduje, či informácie o členoch a prihlásenia k chatu neporušujú pravidlá.

 6. Ako môžem poslať správu serveru www.chatrooms.budcams.com?

  Pracovníci zákazníckeho centra na www.chatrooms.budcams.com sú pripravení 24 hodín denne, 7 dní v týždni prijímať Vaše správy a vybavovať akékoľvek záležitosti. Špecialisti zákazníckeho centra sa každou doručenou správou vážne zaoberajú a patrične ju prešetrujú. Zákaznícky servis môžete kontaktovať zo svojho účtu funkciou Odkaz pre správcu alebo zaslaním e-mailu na support@livecamhelp.com.